Hamlet sætter scenen

Hamlet sætter scenen

Et af verdens mest kendte teaterstykker er William Shakespeares Hamlet, der første gang bev opført i 1603, altså midt i den periode, da Willian Shakespeare var på højden af sin berømmelse og kunstenriske ydeevne.

Hamlet er kendt for et par af de mest berømte citater fra et teaterstykke overhovedet, nemlig “To be or not to be – that is the question” (at være eller ikke at være, det er spørgsmålet) – og inden for den danske kultur citatet “There is something rotten in the state of Denmark” (der er noget råddent i statens Danmark).

Handlingen

Det kommer for vidt at skulle gengive handlingen i Hamlet i detaljer her, men i essensen handler det om familiemord, hævn og intriger, som fører til alles død undtagen to personer, nemlig Hamlets ven Horatio og en norsk prins, som hedder det meget unorske navn Fortinbras – han overtager tronen efter alle de døde og indfører igen en kosmisk verdensorden.

På denne måde knytter Shakespeare med Hamlet an til de græske tragedier, der ofte også har dette skifte mellem et totalt kaos og en udgang, der forsøger at bringe en vis orden, så menneskeheden kan komme videre.

Hamlet er dog også knyttet til den gammeldanske mytologi, idet den også bygger på myten om Hamlet – eller Amled, Amleth eller hvad man gennem tiden har kaldt denne sagnprins. Der optræder danske adelsnavne i stykket – Brahe og Rosenkrantz, som på William Shakespeares tid var de mægtigste danske adelsslægter. Dem havde han måske mødt i videnskabelige kredse, da den engelske videnskabsmand Thomas Digges havde kontakter til Tycho Brahe, og på den tid rejste unge adelsfolk på dannelsesrejser, hvor Shakespeare og repræsentanter for disse adelsfamilier så kan havde mødt hinanden – eksempelvis i London.

dante